FRISQ för vården

Vi på FRISQ tror att om man erbjuder patienten rätt verktyg, gör vi det möjligt för dem att bli mer delaktiga och interagera med sjukvården på de sätt, tider och platser som passar dem bäst. Patienter både kan och vill göra mer när det kommer till att ta kontroll över sin egen hälsa. Vi tror också att om vården organiserar sig som ett team kring patienten och har ett enkelt, effektivt och modernt behandlingsverktyg där tiden för dokumentation minimeras och tiden med patient maximeras –  då uppnår vi en patientcentrerad vård på riktigt.

Med den idén som grund, bygger vi nu ut FRISQ med fler tjänster riktade mot patient och vård. Med vår tjänst kan patienten och vården tillsammans kommunicera, dela och följa upp hur patientens behandling genomförs. FRISQ följer både nationella och internationella standards för hälso-och sjukvårdsdata, och uppfyller kommande EU-dataskyddsförordning. Självklart byggs våra tjänster på den senaste tekniken, med moderna gränssnitt för både vårdgivare och patient.

vård och patientapp

En app för patienten och en för vården

Med nästa generation av FRISQ har vårdgivaren en app i sin iPad och patienten använder en speglad patientapp, för sin iPhone eller Androidtelefon. Apparna kopplas ihop så att information och meddelanden kan skickas fram och tillbaka, efter patientens godkännande så klart. Patienten har hela tiden full kontroll över sin egen data och vilka den delas med.

Vården sätter upp en behandlingsplan

Med en standardplan som grund, kan vården lägga upp en individualiserad behandlingsplan utifrån patientens specifika behov. I behandlingsplanen sätter vården och patienten upp gemensamma mål som ska uppnås under behandlingstiden. I behandlingsplanen lägger vården även upp patientens möten och aktiviteter. Det kan till exempel vara tid för provtagning, videomöten eller formulär som patienten ska fylla i innan sitt vårdbesök, så att besökstiden används på bästa sätt.

Dela värden

Tillsammans väljer läkaren och patienten vilka värden som patienten ska dela med vården, till exempel utandningsprov, sömn eller andra hälsovärden.

Påminnelsefunktion så man inte missar ett behandlingssteg

Patienten får även hjälp med schemalagda aktiviteter, till exempel med påminnelser om att ta sin medicin. Patienten kan även enkelt beställa hem sina recept från etablerade apoteksaktörer och se all recepthistorik, via sin mobiltelefon. Enkelt, smidigt och snabbt.

Vården kan få en helhetsbild av behandlingen direkt

Vårdpersonalen har genom sin iPad tillgång till både patientens vårdhistorik och pågående behandlingsplan direkt i patientmötet. På så sätt får man en helhetsbild och kan fatta rätt behandlingsbeslut för patienten. Allt som vården gör och det som patienten har rapporterat in, kan journalföras direkt i det ordinarie journalsystemet så att tiden med patient ökar. Mindre administration och ingen dubbeldokumentation alltså.

Med FRISQ kan vården hålla koll och se om några avvikelser skulle ske från planen. På så sätt kan man tillsammans med patienten göra justeringar så man hamnar på rätt väg igen.

Patienten har koll på alla uppdateringar som läggs till i behandlingsplanen

När vårdgivaren uppdaterar behandlingsplanen skapas en ny journalanteckning. Patienten får då en avisering i sin mobil om att det finns ny information att titta på. Det blir en tydlig kommunikation och mer delaktighet för patienten.

Processtöd för vården att arbeta i team

I en patientcentrerad vård krävs ofta samarbete i team kring patientens behandling. Med FRISQ på plats förenklas arbetet genom att göra behandlingsplanen tillgänglig för alla i teamet. Tjänsten kan även användas för att matcha ihop lediga tider i teamets kalendrar och på så sätt snabbt få fram förslag på när patienten kan träffa sitt vårdteam.

Patienten har kontroll över sin hälsa

Nu när patienten har tillgång till sin egen vårdinformation och behandlingsplan kan hen dela den med till exempel en annan vårdgivare, omsorg, eller med sina närstående. Med FRISQ får patienten en större inblick och delaktighet i sin egen behandling. Samtidigt minskar vårdgivarens administration och mer tid kan istället ägnas åt patienten.