Innovativa lösningar för patienten och vården

Vi på FRISQ utvecklar digitala verktyg som underlättar vardagen för vårdpersonal och som ger patienten nya möjligheter att bli engagerad i sin egen vård .

Vi människor vill vara friska så länge det bara går, men vi blir alla patienter till och från under livets gång. Det bör vara en självklarhet för patienten att vara i centrum för sin egen vård – från start till slut. Men om vi ska lyckas med det måste vi hitta nya vägar för hur vi kopplar ihop vården och patienten på ett ännu bättre sätt.

frisqs tjänster

Vi på FRISQ tror att om man erbjuder patienten rätt verktyg, gör vi det möjligt för dem att bli mer delaktiga och interagera med sjukvården på de sätt, tider och platser som passar dem bäst. Patienter både kan och vill göra mer när det kommer till att ta kontroll över sin egen hälsa.

Vi tror också att om vården organiserar sig som ett team kring patienten och har ett enkelt, effektivt och modernt behandlingsverktyg, där tiden för dokumentation minimeras och tiden med patient maximeras –  då uppnår vi en patientcentrerad vård på riktigt.

För privatpersoner

För privatpersoner finns idag den första generationen av FRISQ som möjliggör för patienter och deras anhöriga att ha koll på familjens recept och beställa läkemedel. Vi har även lanserat tre appar tillsammans med betydande patientorganisationer som riktar sig till kroniska patientgrupper med information och tjänster som är skräddarsydda just för dem.

För vården

För vården utvecklar vi just nu nästa generationens FRISQ-tjänst: ett modernt patientcentrerat point-of-care-verktyg. I lösningen kopplas patientens FRISQ-app ihop med vårdens dito, allt efter patientens godkännande. Vården kan nu sätta upp en behandlingsplan som både patient och vårdgivare får tillgång till och båda parter kan kontinuerligt se all information och vårdhistorik på ett och samma ställe.

För veterinärer

På djursidan har digitaliseringen inte kommit lika långt och den funktionalitet som FRISQ utvecklar har länge varit efterfrågad från både veterinärer och djurägare.  Många apotek måste först beställa hem den och det kan ta lång tid innan din hund, katt eller häst kan starta sin behandling. FRISQ arbetar för att underlätta vardagen för både djurägare och veterinärer. Det gör vi genom att öka tillgängligheten till djurmedicin och samtidigt förbättra digitala kommunikationsvägar mellan djurägare och veterinär. Tillsammans med Sveriges Veterinärsförbund har vi tagit fram en helt ny e-receptlösning för veterinärer på webb, platta och mobil. FrisqVet förenklar, sparar tid och är helt apoteksoberoende. Dessutom möjliggörs helt unika kommunikationsmöjligheter mellan veterinär och djurägare.