Vår historia

2009 Ett bolag blir till

 • FRISQ grundas av ett gäng entreprenörer med en idé om att öka patienters tillgänglighet på läkemedel. Utifrån den tanken börjar man utveckla en plattform för att patienter, oberoende av vårdgivare eller apotek, skulle kunna se sina recept och förbeställa och beställa hem sina mediciner. Det visade sig dock vara betydligt svårare än man kunde tro.

2014 En koncern bildas

 • Bolaget tar in extern finansiering och i samband med det bildas koncernen FRISQ Holding med dotterbolaget FRISQ AB.

2016 Trägen vinner & resan intensifieras för att skapa patientcentrerade verktyg

 • Trägen vinner. I februari godkänner eHälsomyndigheten FRISQ:s patientapplikation vilket gör det möjligt för FRISQ att som första och enda icke-apoteksaktör låta patienter se och beställa läkemedel, till sig själva och anhöriga, direkt i mobilen. Senare samma år blir det även möjligt för patienter att läsa sin journal via applikationen.
 • Under hösten blir SOAF (Sveriges oberoende apoteksförening) de första apoteken som ansluts till FRISQ:s plattform. Kort därpå ansluts även Djurfarmacia. I december ansluts Apotea, Sveriges första fullskaliga nätapotek, och patienter erbjuds gratis budleverans av läkemedel till i stort sett hela Sverige via FRISQ.
 • Med myndighetsgodkännandet och integrationer mot nationella system och apotek i ryggen börjar FRISQ även utveckla tjänster mot vården. Tyvärr saknas vissa integrationer som gör att tjänsterna inte riktigt får genomslag.
 • I oktober listas bolaget på Nasdaq First North under kortnamnet FRISQ.
 • I november lanseras första versionen av FRISQ:s patientapplikation till allmänheten.
 • I december inleder FRISQ ett samarbete med Sveriges Veterinärförbund, för att möjliggöra för djurägare att se och beställa djurläkemedel via mobilen. 
 • Organisationen växer markant under året, från 2 till 13 anställda.

2017 Höjda ambitioner

 • I början av året lanserar FRISQ appen Reumatiker tillsammans med Reumatikerförbundet, Sveriges största patientorganisation. Applikationen är skräddarsydd för landets reumatiker med tjänster särskilt anpassade för denna grupp. Syftet är att få bättre förståelse för och nå ut till kroniker med stort behov av FRISQ:s tjänster. Kort därpå lanseras även motsvarande appar för astmatiker och blodcancerpatienter tillsammans med Astma & Allergiförbundet respektive Blodcancerförbundet. 
 • I februari förvärvar FRISQ en mjukvara som utvecklats inom Karolinska institutet. Genom förvärvet öppnas helt nya möjligheter och FRISQ flyttas flera kliv framåt på resan mot att skapa ett unikt verktyg för patientcentrerad vård. Nu får FRISQ äntligen möjligheten att förverkliga de vårdverktyg man strävat efter.
 • It-och innovationsföretaget Chorus AB blir en strategisk partner till FRISQ och får en nyckelroll i att utveckla den förvärvade mjukvaran.
 • Med utgångspunkt i den ursprungliga privat-plattformen, i kombination med den förvärvade mjukvaran, påbörjar FRISQ en intensiv satsning för att utveckla och kommersialisera den andra generationens FRISQ-tjänst - ett modernt verktyg som underlättar vardagen för vårdpersonal och ger nya möjligheter att engagera patienten i sin vård. Ambitionen och potentialen är skyhög.