Vår organisation

FRISQ är en värderingsstyrd organisation som drivs av tanken att göra skillnad för vårdtagare och deras anhöriga.

Att låta individen ta kontroll över sin egen hälsa är det mantra vi lever efter på FRISQ. Våra medarbetare har en unik mix av kompetenser och har bakgrunder inom hälso- och sjukvården, farmaci samt IT- och systemutveckling. Vi vill vara katalysator i den förändring som vården verkligen behöver för att individen och dess anhöriga ska kunna bli mer självständiga och få en bättre vård. Med vår långa erfarenhet av sjukvårds- och läkemedelsrelaterat arbete, men också av att bygga upp journalsystem och annan systemutveckling inom sektorn, har vi alla förutsättningar att lyckas.

vårt team


Vi är en liten organisation med stora ambitioner och det karaktäriserar allt vi gör.  För att nå våra mål strävar vi efter att ha en flexibel och icke-hierarkisk organisation med en arbetsmiljö där allas idéer och kompetenser tas tillvara och där individen såväl som bolaget ständigt utvecklas.

Utöver våra medarbetare har vi en erfaren styrelse och ett brett nätverk som vi sätter stort värde på. Nätverket stärker vårt erbjudande och hjälper oss att attrahera intressanta samarbetspartners och kompetenta medarbetare till vår organisation.

För att ytterligare knyta till oss kompetens har vi även ett vetenskapligt råd. Rådet är våra kloka rådgivare inom områden som vetenskaplig evidens, etik och patientens perspektiv.