FRISQ i korthet

För oss är det en självklarhet att patienten alltid ska stå i centrum för sin egen vård. Vi på FRISQ utvecklar digitala verktyg som underlättar vardagen för vårdpersonal och som ger patienten nya möjligheter att bli engagerad i sin egen vård.

People working with laptop

  Vår mission

  Sedan starten 2009, har den bärande målsättningen för FRISQ varit att sätta patienten i centrum och låta patienten ta kontroll över sin hälsa. Genom att skapa säkra system och lösningar som kopplar ihop olika delar av vårdsystemet och förenklar kommunikation och informationsdelning, kan vi erbjuda medborgaren ett fönster till sin hälsoinformation och läkemedel.

  Vi arbetar för att: 

  • Underlätta för individen att ta större ansvar för sin hälso- och sjukvård genom att få ökad information om sin egen hälsa
  • Knyta ihop vårdgivare och patient på ett bättre sätt så att vi kan möjliggöra en patientcentrerad vård från start till slut
  • Ge ökad tillgänglighet till läkemedel och frihet att välja vid beställning, både för sig själv men även till anhöriga

  Genom detta förbättrar vi tillsammans vårdens kvalitet, gör patienter mer delaktiga i sin vård och sparar samhällets resurser. Det målet ska vi fortsätta att förverkliga.

  Målgrupper FRISQ

  FRISQ för din målgrupp
  Lösningar för din bransch

  Vårdgivare

  Privatpersoner

  Veterinärer

  FRISQ utvecklar digitala verktyg för en patientcentrerad vård. Våra appar är ett stöd i vardagen för vårdpersonal och ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård.