Martin Irdning VD Frisq

Nya modeller för ökad samverkan i vård-Sverige

9 mars 2017

Vår VD Martin Irding gör ett gästspel på Forum för Health Policy’s blogg i diskussion om effektiv samordnad vård och omsorg.

Forum för Health Policy bjöd in till workshop för att diskutera behovet av ökad samverkan i vård-Sverige. Det är uppenbart att det finns utmaningar eftersom intresset var så överväldigande stort!

Hur kommer det sig då att svensk sjukvård som är bra i många avseenden är så dålig på koordineringen av patienternas vård? Även om det finns bra exempel på initiativ som syftar till ökad samverkan, såsom TioHundra där samma vårdbolag ansvarar för både sjukvård och omsorg, begränsas ändå samarbete av att lagstiftningen inte harmoniserar mellan sjukvården och omsorgen. Detta bidrar också till att IT systemen inte hanterar informationsöverföring mellan sjukvård och omsorg på ett smidigt sätt. Det finns dock stora förbättringar vi kan göra, även med nuvarande lagstiftning.

Läs blogginlägget i sin helhet här.